Škola umeleckého priemyslu vznikala postupnou transformáciou zo stredného odborného učilišťa tým, že od školského roku1992/1993 boli postupne zavádzané do siete našej školy nové odbory umelecko-remeselného zamerania. Ako prví to boli umeleckí rezbári a umeleckí kováči. Postupne každý rok sme otvárali nové odbory. Pribudli umeleckí stolári, umelecké čipkárky a umeleckí keramici. Väčšina absolventov týchto učebných odborov pokračovala v nadstavbovom štúdiu, čím žiaci získavali úplné stredoškolské vzdelanie.
Pre potreby východoslovenských divadiel ponúkla naša škola od roku 1998 nové študijné odbory scénických umelecko-remeselných prác so zameraním na parochniarske a maskérske práce, kroje a kostýmy aj maľbu dekorácií a interiérov. Následne nové krajské mesto Prešov malo snahu získať čo najvyšší kredit v umeleckom vzdelávaní a preto sme na škole začali poskytovať vzdelávanie v štvorročných študijných odboroch ako propagačné výtvarníctvo, grafická úprava tlačív a tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov.
Dňa 1. 7. 2001 bola Krajským úradom v Prešove zriadená Združená stredná umelecká škola, ktorá vznikla spojením Stredného odborného učilišťa a Strednej umeleckej školy. Tým bola vlastne zavŕšená legislatívna prestavba školy.
V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania bol škole vydaný dodatok k zriaďovacej listine, na základe ktorého sa škola od 1. 9. 2008 premenovala na Strednú odbornú školu na Vodárenskej ulici č. 3 v Prešove.
Vzhľadom na typ, zameranie a jasnú profiláciu škola podala žiadosť a od 1. 1. 2009 je premenovaná na Strednú umeleckú školu. 
V súčasnosti sa na škole vyučujú iba štvorročné študijné odbory umelecko-remeselného zamerania, ako sú napríklad propagačné výtvarníctvo, reklamná tvorba, grafický a priestorový dizajn, grafický dizajn, fotografický dizajn a dizajn interiéru. Absolventi týchto odborov získavajú po ukončení štúdia úplné stredoškolské vzdelanie (maturitu) a väčšina z nich pokračuje v štúdiu na vysokej škole.
Podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 je Stredná umelecká škola premenovaná na Školu umeleckého priemyslu.
Postupne sú podľa záujmu zo strany verejnosti zavádzané do siete školy nové študijné odbory umeleckého zamerania. Informácie o nových odboroch sú zverejňované na webovom sídle školy.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google