Ilustrácia knihy našou pedagogičkou

26.05.2022

Dorkin a môj denník spod ruky našej učiteľky Mgr. Ľudky Poníkovej

blahoželáme k vydarenému dielku.