PODPORA ROZVOJA ŠPORTU 2018

 

V roku 2018 sa Stredná umelecká škola v Prešove zapojila svojím projektom do výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky s cieľom získať dotáciu z programu s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018. Škola vypracovala projekt zameraný na nákup športovej výbavy s názvom „Hoď štetec, vrhni paletu a športuj“. Našim cieľom, pre ktorý sme sa zapojili do projektu, bolo zlepšiť a modernizovať športové materiálové zabezpečenie vyučovacích a voľnočasových aktivít, vytvárať priestor pre aktivity, ktoré budú žiaci vykonávať s radosťou a tak si vytvárať pozitívny vzťah k pohybu a športu, naučiť žiakov kompenzovať sedavé zamestnanie pohybovými aktivitami, odučiť ich závislosti na DVD, PC, TV, USB, …. a vypestovať novú celoživotnú – pohybovú závislosť, vytvárať podmienky aj na podporu športovo nadaných detí, ale aj zdravotne oslabených detí. Projekt bol schválený a škola získala dotáciu vo výške 5 000,00 € z Úradu vlády SR a na spolufinancovanie projektu od zriaďovateľa finančné prostriedky vo výške 1 000,00 €. Hlavným cieľom projektu bolo a je dosiahnuť pozitívny postoj žiakov k športu a pohybu vôbec. Pre dosiahnutie tohto cieľa boli stanovené čiastkové ciele:
1. športom prispievať k upevneniu zdravia, telesnej zdatnosti a harmonickému vývoju osobnosti žiaka, pohybom vyrovnávať jednostranné zaťaženie žiakov,
2. rozvíjať základné pohybové schopnosti a lokomočné pohyby tak, aby sa vypestovali správne pohybové návyky a zručnosti,
3. humánnym prístupom formovať v činnosti morálne a vôľové charakterové vlastnosti osobnosti žiaka,
4. pomocou záujmových rekreačno – pohybových aktivít vytvárať priestor pre netradičné športy a na spontánnu pohybovú činnosť, venovať zvýšenú individuálnu starostlivosť nadaným žiakom a napomáhať primeraným spôsobom zdravotne oslabeným.
Na podporu dosiahnutia našich cieľov sme zo získaných finančných prostriedkov nakúpili vybavenie ako volejbalové siete, švihadlá, vytyčovacie kužele, fitlopty, stolnotenisový stôl, rakety, loptičky a siete, florbalové bránky, masky, hokejky a loptičky, futbalové a futsalové lopty, karimatky, fitnes schodíky a trampolíny, medicimbaly a ďalšie vybavenie na iné športové aktivity. Využívame ho na vyučovacích hodinách telesnej a športovej výchovy, krúžkovej činnosti, športových súťažiach, aktivitách v telocvični a v prírode pre žiakov, ale aj pre zamestnancov a iných športových nadšencov, ktorí s nami športujú. Zorganizovali sme niekoľko športových podujatí pre žiakov školy ako „Olympijský festival mládeže“ pri príležitosti Dňa študentstva v novembri 2018, „Vianočný loptový turnaj“ žiakov a pedagógov umeleckých škôl z Prešova a Kežmarku, „Mikulášske športové všeličo“ ako športový súboj medzi žiakmi a pedagógmi školy v rôznych športových disciplínach. Veľmi si vážime podporu zo strany zriaďovateľa, ktorý nám následne pridelil finančné prostriedky na opravu elektroinštalácie v telocvični a tak sa podmienky pre naše športové aktivity a záujmy neustále vylepšujú. Všetkých nás to motivuje k zvyšovaniu záujmu o pohyb a tým k tomu, čo sme vlastne chceli dosiahnuť.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google