8614 M Dizajn Interiéru
V odbore Dizajn interiéru bude študent schopný navrhovať dizajn interiérových priestorov a prvkov, pre projekty, pre potreby plnohodnotného užívania stavieb zákazníkom. Bude schopný samostatne riešiť úlohy s dôrazom na funkčné, estetické, ekologické aj ekonomické hľadisko a ovláda súčasné trendy interiérového dizajnu, nábytku, ktoré používa pri svojej tvorbe. Pripraví sa na uplatnenie v tvorbe komplexného riešenia návrhu interiéru a jeho prvkov. Počas štúdia získa všeobecné znalosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, z dejín výtvarnej kultúry, dizajnu  a vývoja spoločnosti, technológie a typológie tvorby interiérového priestoru, spracovanie technickej dokumentácie, základy staviteľstva, digitálneho spracovania projektov, marketingu a nielen vizuálnej komunikácie, ale aj základy autorského práva a príslušné právne normy duševného vlastníctva. Výuka bude pozostávať na základe reálnych zadaní z prostredia tvorby interiéru. Poskytne sa reálna možnosť vyskúšať si svoju zručnosť z navrhovaných prvkov interiéru. Pri digitálnom spracovaní svojej tvorby, vie používať počítač, grafické programy podporujúce 3D a 2D grafické zobrazovanie, vie vyhotoviť dizajnérsku a technickú dokumentáciu, jednoduché vizualizácie a animácie, pripraviť podklady pre tlač. Má možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v odbore dizajn a architektúra, priestorový dizajnu, prípadne technicky zameraných škôl v odbore staviteľstvo alebo v samostatnej podnikateľskej činnosti.
4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.
Vedúci odboru:
Ing. Arch. Alžbeta Nováková
Kontaktné údaje:
alzbeta.novakova@sup-po.sk
Škola:
Tel.: 051/771 14 58
Email: sekretariat@sup-po.sk
Viac: 8614M DIZAJN INTERIÉRU
Galéria prác našich žiakov
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google