8606 M Fotografický dizajn
Odbor fotografický dizajn sa zameriava na zvládnutie práce s digitálnou aj analógovou fotografiou, jej postprodukciou i technikou tlače.Študenti sa naučia definovať vlastnosti a spracovanie klasických fotografických materiálova pracovať  s digitálnou fotografiou aj v multimediálnom didaktickom procese.Študent si osvojí princípy ovládania strihacieho a animačného programu, videotvorby a spracovania videozáznamu.  Naučí sa graficky vypracovať finálny umelecký návrh pre tlač, vytvoriť ilustrácie alebo úžitkovú grafiku.Počas štúdia prezentuje svoju tvorbu v podnetných fotografických projektoch a workshopoch a má možnosť čerpať podnety, či inšpirovať  sa na umeleckých exkurziách.  Znalosťou dejín a teórie fotografie sa študentovi otvorí cesta k efektívnemu kritickému mysleniu v umeleckej tvorbe.Naučí sa porozumieť modernej digitálnej fotografii ako prostriedku reklamy a internetovej komunikácie a uplatniť nadobudnuté technologické poznatky v klasickom tvorivom procese aj pri realizácii zákaziek.Po ukončení štúdia získa absolvent všetky predpoklady na začatie vlastnej podnikateľskej činnosti a tiež na  prácu vo fotografických štúdiách, reklamných agentúrach a televízii.
4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.
Vedúci odboru:
Mgr. Nadežda Čeklovská, PhD.
Kontaktné údaje:
nadezda.ceklovska@sup-po.sk
Škola:
Tel.: 051/771 14 58
Email: sekretariat@sup-po.sk
Viac: 8606M FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
Galéria prác našich žiakov
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google