8603 M Grafický a priestorový dizajn
Cieľom odboru je pripraviť študenta na riešenie tvorivých úloh v oblastiach vyžadujúcich znalosti 2D a 3D grafického zobrazenia. Prvé dva roky sú zamerané na zvládnutie základných výtvarných techník a na prácu s rôznymi materiálmi. Tieto vedomosti a zručnosti ďalej študent rozvíja v nasledujúcich ročníkoch, kde už svoje výstupy realizuje prostredníctvom 2D a 3D grafického softvéru ako napríklad Photoshop, Illustrator, InDesign, AfterEffect či Blender. Absolvent tohto odboru tak disponuje v prvom rade zručnosťami v oblasti grafického dizajnu, čo je potrebné pre takmer každé povolanie v kreatívnom priemysle. V druhom rade disponuje vedomosťami a schopnosťami potrebnými pre prácu v 3D softvéri, čo výrazne zvýhodňuje  jeho postavenie na trhu práce. K ľahšiemu uplatneniu absolventa po ukončení štúdia pomáha aj povinná prax v druhom a treťom ročníku a základy právnej ochrany tvorby. Ideálne uplatnenie nájdu absolventi tohto odboru v hernom či filmovom priemysle a v reklamných agentúrach. Absolvent môže v štúdiu pokračovať na vysokej škole s umeleckým zameraním.
4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.
Vedúci odboru:
Mgr. art. Darina Varchoľová
Kontaktné údaje:
darina.varcholova@sup-po.sk
Škola:
Tel.: 051/771 14 58
Email: sekretariat@sup-po.sk
Viac: 8603 M GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
Galéria prác našich žiakov
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google