8604 M Grafický dizajn
Grafický dizajn je zameraný na vytváranie vizuálnej komunikácie za pomoci širokej škály printových a elektronických výstupov. Študenti vedia riešiť základné otázky grafického dizajnu s prepojením na prax a medziodborovú spoluprácu. Voľné umenie ako základ nazerania na históriu a súčasnosť výtvarno-umeleckého prejavu a osobného rozvoja sú neoddeliteľnou súčasťou pri práci s vizuálnou komunikáciou, výtvarným riešením stanovených problémov ako aj pri kritickom prístupe vo vlastnej tvorbe a tvorbe produktov pre grafický dizajn. Žiaci realizujú zadania a pracujú na projektoch, ktoré im umožňujú spoznať predtlačovú prípravu, samotnú tlač, dokončovacie spracovanie, propagáciu a reklamu s prihliadnutím na požiadavky trhu, prácu a komunikáciu so zákazníkom. Žiaci vedia samostatne riešiť zadané grafické úlohy od vytvorenia návrhu cez jednotlivé technologické a digitálne postupy až po konečnú realizáciu širokej škály produktov grafickáho dizajnu. Komunikácia a následná realizácia interných, tak ako aj externých zadaní vedie žiakov k pochopeniu a príprave na prax a možnosti uplatnenia sa, či už ako samostatný grafický dizajnér alebo zamestnanec grafických štúdií, reklamných agentúr, dtp pracovísk a i. Práca s ideovým riešením projektu v kombinácii s kvalitným ovládaním profesionálneho softwéru, znalosťou výstupných technológii, absolvovanie workshopov, umelckej praxe, exkurzií a odborných prednášok pri výučbe vytvárajú pre študentov komplexný, praktický, zážitkový a funkčný spôsob prípravy na pozíciu grafického dizajnéra.
4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.
Vedúci odboru:
Mgr.art. Vladimír Seman
Kontaktné údaje:
vladimir.seman@sup-po.sk
Škola:
Tel.: 051/771 14 58
Email: sekretariat@sup-po.sk
Viac: 8604M GRAFICKÝ DIZAJN
Galéria prác našich žiakov
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google