8610 M Odevný dizajn
Študijný odbor je umelecký smer, na ktorý sú žiaci prijímaní na základe výsledkov talentovej skúšky. Počas štúdia na škole okrem základných všeobecnovzdelávacích predmetov majú značný počet vyučovacích hodín výtvarnej prípravy, figurálneho kreslenia, dejín výtvarnej kultúry, navrhovania a modelovania odevov, praxe, ale aj odborných odevných predmetov: technológia, konštrukcia odevov, náuka o materiáli, ekonomika. Absolventi tohto študijného odboru získajú zručnosti v navrhovaní a modelovaní odevov a odevného dizajnu, osvoja si prvky výtvarného jazyka a estetické zásady výtvarnej úžitkovej tvorby, získajú vedomosti o vlastnostiach a použití odevných materiálov, získajú znalosti z oblasti organizácie a riadenia odevného priemyslu. Absolventi sa uplatnia ako návrhári a dizajnéri odevných výrobkov a v odevných firmách, ale aj v súkromnom sektore. V oblasti umenia ako kostýmoví výtvarníci, ale aj ako štylisti, či tvorcovia rubrík v módnom časopise.
4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.
Vedúci odboru:
Kontaktné informácie: 
Tel.: 051/771 14 58
Email: sekretariat@sup-po.sk
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google