8633 M Reklamná tvorba
Odbor je zameraný na praktické zvládnutie realizačného procesu pri výrobe všetkých druhov reklamy. Začiatky štúdia sú spojené so zvládnutím kresliarskych  a maliarskych techník, s prepojením na vzdelávanie v oblasti dejín výtvarného umenia a reklamy. Takto u študenta rozvíjame jeho kreatívne myslenie a učíme ho prepájať svet umenia so svetom reklamy. Počas štúdia sa oboznamuje so základmi grafického dizajnu, polygrafie a typografie. Vo vyšších ročníkoch tieto získané skúsenosti aplikuje pri tvorbe reklamného textu,dizajne vizuálnej komunikácie a multimediálnej reklamy. Dôležitým faktorom je preto zvládnutie práce s prostriedkami vizuálnej prezentácie ako je digitálna fotografia, videotvorba a digitálna animácia. Tieto praktické skúsenosti sú doplnené o teoretické vedomosti z marketingu, autorského práva a reklamnej psychológie. Počas štúdia študent absolvuje rôzne odborné exkurziea v 2. a 3. ročníku povinnú prax vo firmách. Po absolvovaní štúdia je absolvent pripravený na prácu v segmente reklamnej produkcie a kreatívneho priemyslu. Rovnako môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole umeleckého  zamerania.
4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.
Vedúci odboru:
Mgr.art. Peter Varchoľ
Kontaktné údaje:
peter.varchol@sup-po.sk
Škola:
Tel.: 051/771 14 58
Email: sekretariat@sup-po.sk
Viac: 8633 M REKLAMNÁ TVORBA
VIDEÁ ODBORU REKLAMNÁ TVORBA
Galéria prác našich žiakov
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google