V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 ŠUP V PREŠOVE PLÁNUJEME PONÚKAŤ ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH:
8641 M propagačné výtvarníctvo
8633 M reklamná tvorba
8603 M grafický a priestorový dizajn
8604 M grafický dizajn
8606 M fotografický dizajn
8614 M dizajn interiéru
8610 M odevný dizajn – NOVÉ
8613 M dizajn exteriéru – NOVÉ
V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.01.2021 upravujeme kalendár termínov spojených s realizáciou prijímacích skúšok pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:  Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné zvládnutie talentových skúšok podľa vopred schválených a zverejnených kritérií.

 

Zverejnenie kritérií na prijímacie skúšky
T: do 26. 02. 2021                      Z: riaditeľ ŠUP
Odovzdanie prihlášok na štúdium riaditeľovi základnej školy
T: do 08. 04. 2021                     Z: zákonný zástupca žiaka
Doručenie prihlášok na príslušnú strednú školu
T: do 16. 04. 2021                      Z: riaditeľ základnej školy
 
VZHĽADOM NA SITUÁCIU S COVID 19, PROSÍME RODIČOV O UVÁDZANIE FUNKČNÉHO TEL. ČÍSLA ALEBO MAILU DO PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ŠKOLE.
 
Ak uchádzač o štúdium nie je žiakom základnej školy, podáva zákonný zástupca alebo plnoletý žiak prihlášku priamo na strednú školu v termíne do 16. apríla 2021 (prospech v prihláške potvrdzuje škola, ktorú žiak navštevoval alebo je potrebné k prihláške pripojiť overené kópie vysvedčení).
Ak ide o žiaka, ktorý je žiakom inej strednej školy a má záujem o štúdium na Škole umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov, zmena školy je možná len na základe prestupu žiaka, po úspešnom absolvovaní skúšok na overenie talentu, za predpokladu, že v danom školskom roku v príslušnom ročníku a študijnom odbore je voľné miesto.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google