Mgr. Hedviga Čišková
Výchovný poradca
Kontakt: hedviga.ciskova@sup-po.sk
051 77 11 458
Konzultačné hodiny: pondelok 8:00 – 12:00 hod.
 v prípade potreby aj podľa individuálnej dohody
Užitočné stránky
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR minedu.sk
 • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vudpap.sk
 • Portál VÚDPaP-u v rámci NP: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania
 • sociálno-patologických javov v školskom prostredí komposyt.sk
 • Štátny pedagogický ústav statpedu.sk
 • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania nucem.sk
 • Ústav informácií a prognóz školstva uips.sk
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny upsvar.sk
 • UNICEF Linka detskej istoty unicef.sk
 • Liga za duševné zdravie dusevnezdravie.sk
Prevencia závislostí, násilia a šikanovania
 • Linka detskej istoty
  Je určená primárne pre deti, môžu sa na ňu obrátiť i dospelí – rodičia, príbuzní, pedagógovia,
 • zdravotníci a všetci, ktorým osud detí nie je ľahostajný.
  kontakt: 116 111
  Viacej informácií tu: www.ldi.sk
 • Linka detskej dôvery
  Linka, ktorá má uši pre všetky deti, každý pracovný deň od 14:00 do 20:00
  kontakt: 0907 401 749
  Viacej informácií tu: www.linkadeti.sk/domov
 • IPčko
  Psychologická pomoc denne od 7:00 do 24:00, bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu
 • a emailu – internetová poradňa pre mladých
  Viacej informácií tu: sk
 • Linka dôvery Nezábudka
  Je tu 24 hodín pre tých, ktorí sa ocitli v akútnej psychickej kríze či v ťažkej životnej situácii.
  kontakt: 0800 800 566
  Viacej informácií tu: linkanezabudka.sk
 • Dobrá linka
  Psychologická podpora pre deti a rodičov so zdravotným znevýhodnením;
 • poradenstvo formou emailu, chatu (pondelok až piatok od 15:00 do 20:00), videoporadenstvo (utorok až štvrtok od 15:00 do 20:00)
  Viacej informácií tu: sk
 • Plamienok n. o.
  Psychologická pomoc rodinám po strate blízkeho aj v čase korona epidémie formou online
 • konzultácií.
  e-mail kontakt: info@plamienok.sk
  Viacej informácií tu: plamienok.sk
 • Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie Tel. kontakt: 0800 212 212
 • Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia Tel. kontakt: 0800 300 700
 • Linka ústredia sociálnych vecí na hlásenie zanedbávania detí Tel. kontakt: 0800 191 222
Linka pre hľadané deti Tel. kontakt: 116 000
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google