Poklady regiónu 2022

24.09.2022

Dňa 24. 9. 2022 sme sa aj s našou kamerou mali možnosť zúčastniť zaujímavej akcie s názvom Poklady regiónu. Jeden stánok tam mala aj naša Škola umeleckého priemyslu, a tak sme mohli širokej verejnosti predstaviť našu prácu, ukázať tvorbu našich žiakov a spropagovať tak samých seba. Mnohí prejavili záujem o možnosť vyskúšať si povolanie moderátora v našom improvizovanom štúdiu. Okoloidúcich zaujala aj živá tvorba študentov priamo na mieste, pretože nazrieť umelcovi priamo pod štetec je jedinečná možnosť, ktorú len tak hocikedy nezažijete. Malá galéria žiackych prác skrytá v stánku pred nepriazňou počasia, ale zároveň otvorená zvedavým očiam verejnosti, bola tiež nemalým lákadlom.