Kurzy pohybových aktivít

V januári sa uskutočnil lyžiarsky a turistický kurz v rekreačnej oblasti Drienica - Lysá. Naši prváci sa počas prvých dvoch dní turisticky vyžili. Preskúmali sme celú lokalitu Lysej až po chatu Čergov. Nasledujúce dni sme strávili na lyžiach, užili sme si prázdne slnečné svahy a čerstvo napadaný sneh. V rámci večerných aktivít sme uskutočnili nočnú...

Máj, je teplo, svet okolo nás kvitne a príroda nás nabíja radosťou zo života a túžbou tráviť čas vonku. Ideálny čas na účelové cvičenia. V dňoch 19. a 20. mája vybehli do prírody naši prváci a druháci - a počasie nám prialo.

V dňoch 02.30.2022 - 04.03.2022 sme realizovali Zimný kurz pohybových aktivít. V rámci jednotlivých dní boli plnené stanovené ciele kurzu a študenti sa priebežne zúčastňovali na úlohách a aktivitách.

V dňoch od 28. 2. 2022 do 4. 3. 2022 sa študenti I. A a I. B triedy Školy umeleckého priemyslu v Prešove zúčastnili v rámci predmetu telesná a športová výchova lyžiarskeho kurzu v horskom rekreačnom stredisku Drienica- Lysá.