Kurzy pohybových aktivít

V dňoch 02.30.2022 - 04.03.2022 sme realizovali Zimný kurz pohybových aktivít. V rámci jednotlivých dní boli plnené stanovené ciele kurzu a študenti sa priebežne zúčastňovali na úlohách a aktivitách.

V dňoch od 28. 2. 2022 do 4. 3. 2022 sa študenti I. A a I. B triedy Školy umeleckého priemyslu v Prešove zúčastnili v rámci predmetu telesná a športová výchova lyžiarskeho kurzu v horskom rekreačnom stredisku Drienica- Lysá.