ŽIACKA RADA v šk.r. 2019/20

Výbor ŽR:

Predseda: Antónia Bujňáková, III.B
Podpredseda: Lenka Vargová, IV.A
Zapisovateľ: Sofia Havirová, II.A

Triedne samosprávy v šk. r. 2019/2020

Triedy Hovorca triedy Podpredseda Pokladník
I.A Klimová Miroslava Jabčanková Karin Pirohová Ema
I.B Hlubeň Norbert Hrustičová Natália Belišová Kristína
II.A Havirová Sofia Brúža Damián Semaník Juraj
II.B Maťaš Ľubomír Petro Richard Kokinčáková Lívia
III.A Majerníková Štefánia Kundrík Jakub Rozsypaná Sofia
III.B Bujňáková Antónia Frišová Andrea Lizáková Vanesa
IV.A Vargová Lenka Tupta Patrik Gajdošová Katarína
IV.B Kurťák Kristián Hurdichová Simona Kvašňák Sebastián