RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Názov: Rodičovské združenie pri ŠUP

Adresa: Vodárenská 3, 080 01 Prešov

IČO: 1731961717

 

Členský príspevok v školskom roku 2020/2021:

30 €/ žiak

15 € / žiak – ak sú na škole súrodenci

7 €/ žiak – ak je žiak poberateľom soc. štipendia

 

Príspevok rodičovského združenia je možné uhradiť na:

číslo účtu 4023824510/7500

IBAN: SK30 7500 0000 0040 2382 4510

 

RODIČOVSKÁ RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Predseda:   Ján Hribľan   II.B trieda
Hospodár:   Ing. J. Heriban   IV. B trieda
Člen:   MarkKokinčák   III.Btrieda
Člen:   Adela Jamrichová   IV.Atrieda
Člen:   Marek Krajňák   II.Atrieda
Člen:   Bc. Lucia Vlkolínska   III.Atrieda
Koordinátor RZ:   Mgr. S. Bochnovičová    

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google