RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

FINANČNÁ SPRÁVA BUDE PRE CHOROBU RODIČA ZVEREJNENÁ AŽ 13.10.2022Názov: Rodičovské združenie pri ŠUP

Adresa: Vodárenská 3, 080 01 Prešov

IČO: 1731961717

Členský príspevok v školskom roku 2021/2022:

30 €/ žiak

15 € / žiak - ak sú na škole súrodenci

7 €/ žiak - ak je žiak poberateľom soc. štipendia

............................


Koordinátor RZ: Mgr. Soňa Bochnovičová

Príspevok rodičovského združenia je možné uhradiť len platbou na účet:

IBAN: SK30 7500 0000 0040 2382 4510

Do poznámky uviesť meno žiaka a triedu!!!

............................


RODIČOVSKÁ RADA:

Predseda: Ján Hribľan IV.B

Člen: Marek Krajňák IV.A

Člen: Iveta Gal Drzewiecka III.A

Člen: Klaudia Chodelková III.B

Člen: Mgr. Nicole Fuchsová II.A

Člen: Mária Frimerová II.B

Člen: Adriana Vitteková I.B

Člen: Jozef Bernát I.A