RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

FINANČNÁ SPRÁVA BUDE PRE CHOROBU RODIČA ZVEREJNENÁ AŽ 13.10.2022Názov: Rodičovské združenie pri ŠUP

Adresa: Vodárenská 3, 080 01 Prešov

IČO: 1731961717

Členský príspevok v školskom roku 2021/2022:

30 €/ žiak

15 € / žiak - ak sú na škole súrodenci

7 €/ žiak - ak je žiak poberateľom soc. štipendia

............................


Koordinátor RZ: Mgr. Soňa Bochnovičová

Príspevok rodičovského združenia je možné uhradiť len platbou na účet:

IBAN: SK30 7500 0000 0040 2382 4510

Do poznámky uviesť meno žiaka a triedu!!!

............................


RODIČOVSKÁ RADA:

Predseda: Ján Hribľan III.B

Člen: Marcel Kokinčák IV.B

Člen: Bc. Lucia Vlkolínska IV.A

Člen: Marek Krajňák III.A

Člen: Iveta Gal Drzewiecka, II.A

Člen: Klaudia Chodelková, II.B

Člen: Mgr. Nicole Fuchsová, I.A

Člen: Mária Frimerová I.B