Riaditeľka školy
Mgr. Linda Pločicová
riaditel@sup-po.sk
linda.plocicova@sup-po.sk
051/7711458 kl. 102

Zástupca RŠ pre umelecké vzdelávanie
PaedDr. Gabriela Gőrgeyová
gabriela.gorgeyova@sup-po.sk
051/7711458 kl.105

Zástupca RŠ pre všeobecno-predmetové vzdelávanie
Mgr. Bc. Inga Šoltysová
ingrid.soltysova@sup-po.sk

051/7711458 kl.105

Zástupca RŠ pre marketing a rozvoj odborných zručností žiakov 2., 3., 4. ročníka
Mgr. art. Vladimír Seman
vladimir.seman@sup-po.sk
051/7711458 kl. 112

Vedúca ekonomicko -hospodárskeho úseku
Ing. Alena Džuganová
alena.dzuganova@sup-po.sk
ekonom@sus-po.vucpo.sk
051/7711458 kl. 104

Výchovný poradca
Ing. Katarína Karľová
katarina.karlova@sup-po.sk
051/7711458 (žiadať prepojiť)

Konzultačné hodiny: PONDELOK 8.30 - 13.30 hod. 

ŠUP Prešov
GPS: XXXXXX, XXXXXXX

Adresa školy
Vodárenská 3, Prešov 080 01

Telefón
051/7711458 kl. 122

Email
sekretariat@sup-po.sk