Naše aktivity

V piatok 26.5.2023 sa žiaci I.B odboru dizajn exteriéru zúčastnili exkurzie v ateliéri My tkáme v Prešove. Vyskúšali si ručné tkanie na tradičných tkáčskych strojoch, spoločne utkali koberček a tričkový úplet. Ďakujeme ateliéru za interaktívne sprostredkovanie tradičného remesla našim žiakom a za ich ochotu.

Dňa 15. 5. 2023 sa I.B zúčastnila krátkeho 45 minútoveho workshopu Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja. Dve členky SP PSK odprezentovali prezentáciu s názvom "Čo vieš o školskom parlamente?", v ktorej si žiaci mali možnosť osviežiť svoje znalosti ohľadom školského parlamentu ale taktiež sa dozvedeli i niečo, čo veľa žiakov o...

Dňa 10. 5. 2023 sme v spolupráci s pánom Ladislavom Kissom a Hvezdáreňou a planetáriom v Prešove pre žiakov pripravili prednášku a premietanie najzaujímavejších diel zo súťaže Cineama. Takouto formou sa snažíme žiakom rozširovať prehľad o tvorbe v oblasti filmu, o tvorbe ich rovesníkov a snažíme sa ich inšpirovať k ich vlastným filmárskym...

Žiaci II.B odboru dizajn exteriéru v utorok zakladali na hodinách predmetu Umelecká prax kvetinový záhon v areáli školy. Záhon bude slúžiť okrem estetickej funkcie aj na edukačné účely. Žiaci sa budú učiť poznávať jednotlivé rastliny na výuke odboru dizajn exteriéru. Na záhone bolo vysadených približne 12 druhov trvaliek a letničiek.

Práce našich žiakov sa stali súčasťou konferencie Centra pre podporu neformálneho vzdelávania (CENEF), ktorá sa konala 21. 4. 2023 v priestoroch M Arény Prešov. Sme radi, že sme mohli tento priestor obohatiť o kúsok umenia z našej kuchyne.

So žiakmi pravidelne navštevujeme Krajskú galériu v Prešove, aby žiaci mali možnosť sledovať umenie priamo na výstavách. Žiaci štvrtého ročníka odboru grafický dizajn si mali možnosť pozrieť okrem stálej expozície sakrálneho umenia aj výstavy Martina Lettricha a Richarda Zuzuláka, najlepšie práce súťaže kresleného humoru – Zlatý súdok 2023, výstavu...

30. marca sme sa s prvákmi z odboru GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN zúčastnili prednášky ROADSHOW 3D, na ktorej nás slovenský predajca ADMASYS SK s.r.o. oboznámil s novými trendami v oblasti 3D skenovania a 3D tlače vo svetovom kontexte. Naši prváci tak majú jasnejšiu predstavu o rôznych technologických vychytávkach, pomocou ktorých môžu v budúcnosti...

Dňa 29. 3. 2023 sa naši žiaci zúčastnili workshopu v litografickej dielni. Žiaci si pod vedením Ľuboša Leščinského vyskúšali proces prípravy a tlače litografie. Litografia (kameňotlač) patrí medzi grafické techniky, do skupiny tlače z plochy. Bola to skvelá možnosť ako si túto krásnu, no technicky náročnú techniku vyskúšať. Veľká vďaka patrí pánovi...