Naše aktivity

Malé Vianoce

21.12.2023

21. 12. 2023 sme sa aj my rozhodli, že našim žiakom urobíme malé Vianoce. Preto sa tento deň niesol v znamení malých zázrakov, vianočných vôní a dobrej nálady. Na triednických hodinách sa všetci navzájom obarovali vďaka akcii "Poteš svojho spolužiaka". A vďaka vianočnému punču a výborným koláčikom, o ktoré sa postarali členovia nášho školského...

V stredu 13. decembra sa v našej školskej knižnici uskutočnila beseda so známym slovenským - zatiaľ nematuritným - autorom Pavlom Rankovom (Stalo sa prvého septembra, Matky, Legenda o jazyku). Vysokoškolský pedagóg i obdivovateľ Franza Kafku musel chtiac-nechtiac čeliť viacerým výzvam (pingpong, hod spisovateľom, šach, pexeso). Zisťovali sme totiž,...

mimoriadne nadaným žiakom 2.-3.ročníka odboru propagačné výtvarníctvo a skvelým učiteľkám PhDr. Paule Maliňákovej, PhD. a PaedDr. Gabriele Görgeyovej za prekrásnu maľbu v priestoroch Sociálneho centra, GK - Charity na ulici pod Táborom 33/A.

Mikuláš

06.12.2023

Dňa 6. 12. sa aj v našej škole objavil Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Všetci žiaci boli dobrí, takže sa im ušlo aj sladké prekvapenie. Za malé osvieženie vyučovania ďakujeme členom školského parlamentu.

Dňa 30. 11. - 1. 12. sme sa zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Navštívili sme Galériu Bibiana a SNG. Taktiež sme videli staré námestie Bratislavy, na ktorom boli Vianočné trhy. Výlet sme si spoločne náramne užili.

Hlavný cieľom exkurzie bola galéria Albertina kde sme videli mnohé zaujímavé diela od starých majstrov ako Michelangelo, Rafael alebo Rembrand. Vďaka pestrosti zbierky galérie sme si pozreli aj novšie diela mnohých iných slávnych umelcov. Aj keď to bol len jednodňový výlet žiaci si verím odniesli mnoho pekných spomienok na Albertinu a na Viedeň.

Naša praktikantka na ŠUP v Prešove Zuzana Košová, s aprobáciou anglický jazyk a estetika, nás pozvala v rámci predmetu galerijná animácia na sprievodné podujatie organizované Inštitútom estetiky a výtvarnej kultúry FF PU k výstave Aggrotechné v Krajskej galérii v Prešove. V hline sme lovili pohľadnice, na ktoré sme písali svoje spomienky z detstva,...