Naše aktivity

Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou tohto krásneho podujatia.

Prvý decembrový týždeň sa u nás niesol aj v duchu vyhodnotenia školskej súťaže Novoročenka 2023. Z prihlásených prác porota vybrala tri víťazné práce a nakoľko ich oslovila a milo prekvapila kvalita prihlásených prác, udelili aj tri čestné uznania. Ďakujeme tým, ktorí sa do súťaže zapojili a prajeme všetkým aj touto cestou veľa úspechov nielen v...

V novembri sa na našej škole uskutočnila Olympiáda v anglickom jazyku pod vedením vyučujúcich Ing. Černookej a PaedDr. Hugecovej. Olympiády sa zúčastnilo 22 študentov zo všetkých ročníkov. Účastníci si overili svoje vedomosti z anglického jazyka v písomnej (15.11.2022) aj ústnej časti (29.11.2022). Tradične absolvovali počúvanie a čítanie s...

V dňoch 28. a 29. 11. 2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnila filmová časť workshopu "Mladí zo 49. rovnobežky", ktorý je súčasťou programu európsky rok mládeže 2023. Pod vedením troch skúsených lektorov mali žiaci možnosť vyskúšať si klasickú, analógovú prácu s kamerou a filmovým materiálom. Dvojdňový workshop bol určený pre dve tvorivé...

Dňa 23.11.2022 sa v priestoroch školy uskutočnila prezentácia Fakulty umení TU v Košiciach. Navštívila nás Mgr. art. Eva Jenčuráková ArtD. ktorá nám predstavila Katedru dizajnu. Prezentácie sa zúčastnili žiaci IV.A a IV.B triedy. Žiaci mali možnosť si vypočuť čo všetko im Katedra dizajnu vie ponúknuť v jednotlivých ateliéroch a ako môže vyzerať už...