Naše aktivity

Dňa 28. 9. 2022 sa naši prváci a druháci z odboru odevný dizajn mali možnosť zúčastniť exkurzie do firmy Takoy. Je to firma, ktorú vedie mladý šikovný a dynamický manželský pár Veronika a Boris Gogolovci. Tak ako to naznačuje aj názov a filozofia firmy, aj našu požiadavku na návštevu riešili "takoj", okamžite. Boli veľmi otvorení a ochotní ukázať...

V rámci známeho literárneho festivalu Prešov číta rád sa aj naši žiaci mali možnosť bližšie zoznámiť so súčasnou literatúrou a jej autormi. V dňoch 22. a 23. 9. 2022 sme na pôde našej školy mohli privítať poetku a autorku kníh pre deti Evu Luku, výtvarníčku a autorku viacerých kníh Vandu Rozenbergovú, režisérku, scenáristku a spisovateľku Marianu...

Dotyky 2022

17.06.2022

vo forme doobednej besedy so žiakmi našej školy a básnikmi

Dvaja pedagógovia a štyria žiaci zo Střední školy grafického designu a cestovního ruchu nás navštívili v dňoch 15.6. a 16.6.2022. Počas návštevy si pozreli priestory našej školy, zapojili sa do vyučovacieho procesu formou prednášky o ich škole, meste a kraji a v neposlednom rade navštívili významné miesta v našom meste.

Dňa 22. mája sa v neskorých večerných hodinách vybrali na prieskum Ďalekého západu dve odvážne kolegyne - Mgr. Alena Šmajdová a Ing. Katarína Karľová. Napriek hmle a tmavej noci trafili na miesto stretnutia. Ráno nás s otvorenou náručou čakali v Střední škole cestovního ruchu a grafického dizajnu v Pardubiciach. Dovolili nám nazrieť do každej...

Dňa 18.05.2022 sme úspešne absolvovali expedíciu do Košíc, počas ktorej sme objavovali skryté tajomstvá jezuitského barokového Kostola Najsvätejšej Trojice. Následne sme obdivovali aktuálne prezentovanú výstavu Východoslovenskej galérie (J. Vasilko, J. Koncúrik) a zároveň sme odkrývali príbehy reštaurovaných obrazov. Spopularizovať vedu sa nám...