Prehlásenie o prístupnosti
Webové sídlo Školy umeleckého priemyslu v Prešove www.sup-po.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Škola si je vedomá nedodržiavania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené škole výlučne klasickou poštou (zmluvy). Ide o dokumenty, ktoré škola netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jednej dostupnej forme ako naskenované texty.
Zodpovedná osoba
Škola umeleckého priemyslu, IČO: 17 078466, Vodárenská č. 3, 080 01 Prešov ako prevádzkovateľ informačného systému, ktorý obsahuje osobné údaje v zmysle ustanovení Oddielu 4, článok 37 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)  zverejňuje externú zodpovednú osobu:
Spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice
Kontakt: oo@cubsplus.sk

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google