STRATIL SOM ISIC

Čo robiť, keď stratíš ISIC?

Ak stratíte svoj preukaz ISIC, alebo sa poškodí, zničí, vybavte si duplikát.

Obráťte sa žiaci prosím na svojho triedneho učiteľa a ten následne na pracovníčku sekretariátu riaditeľa školy (prízemie, č. dverí 3).

Pri požiadaní o duplikát sa čip a dopravná funkcia na starom preukaze zablokujú.