Krajinárske kurzy

V dňoch 18. - 22. septembra 20223 sa konalo výtvarné sústredenie pre študentov druhého ročníka. Žiaci sa výtvarne realizovali v plenéri, učili sa kresliť v exteriéri a zúčastňovali sa exkurzií a workshopov. Vzniklo množstvo krásnych prác a dúfame, že zážitky z krajinárskeho kurzu ostanú žiakom dlho v pamäti

V máji naši druháci absolvovali plenér. Lokality ich výskytu boli rôzne. Zákutia mesta Prešov i okolie našej školy poskytli námety na zobrazenie krajiny i jej častí v symbióze s človekom. Vznikli krásne práce z rôznych výtvarných oblastí. Zastúpenie mali kresba, maľba, kombinované techniky, fotografia i land art."

Naše mesto je bohaté na krásne dominanty aj nepoznané zákutia. Presvedčili sa o tom žiaci 2. a 3. ročníka našej školy počas Krajinárskeho kurzu, ktorý sa konal v dňoch 7. - 11. 9. 2020. Keďže v minulom školskom roku nám v tom zabránil COVID-19, vynahradili si to žiaci teraz na začiatku školského roka. Krásne dominanty a zákutia ešte krajšie...

Krajinársky kurz žiakov II. ročníka v šk. roku 2018/2019 sa uskutočnil v Kremnici. Kurz absolvovalo 31 žiakov. Cieľom krajinárskeho kurzu bolo rozvíjať pozorovacie schopnosti žiakov, naučiť ich vnímať a výtvarne vyjadriť zákonitosti priestorového videnia v plenéri, upevniť zručnosti žiakov v kresbe a maľbe, rozvíjať ich farebné cítenie, upevniť...