Úspechy našich žiakov

Regionálna súťažná prehliadka amatérskej fotografickej tvorby, ktorej 50. ročník sa konal v apríli tohto roku, priniesla našim dvom žiakom dve hlavné ocenenia. V kategórii čiernobiela fotografia bola ocenená Alex Hoferová (IV.A) a v kategórii farebná fotografia získal cenu Janko Sabolík (III.B). Výhercom blahoželáme!

Výskumný ústav vodného hospodárstva aj tento rok organizoval v rámci Svetového dňa vody umeleckú súťaž, ktorú vyhlásili Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácia vodárenských spoločností.
Témou súťaže bolo: Podzemné vody - zviditeľniť neviditeľné.