Úspechy našich žiakov

V XXVI. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta získali študentky Alexandra Baranová a Tereza Cihanská z II. A FOD ocenenie v bronzovom pásme za autorské fotografie na tému "Príbehy vecí..., ktoré sa spájajú s našou identitou prostredníctvom osobných spomienok, príbehov a tajomstiev.."Ďakujeme za reprezentáciu školy a študentkám...

KOLABO

24.11.2023

Veľmi sa tešíme z úspechu nášho absolventa, kolegu a prajeme mu mnoho takýchto úspechov. Stal sa súčasťou finálnej zostavy súťaže KOLABO. Gratulujeme

Takmer dvadsiatka mladých zo školských parlamentov stredných škôl Prešovského kraja, ktoré zastrešuje RMPK - Rada mládeže Prešovského kraja, sa dnes stretla s naším predsedom na spoločných raňajkách. V otvorenej a priateľskej debate neopomenuli spoločné plány a vízie, pripravované zámery či zrealizované atraktívne projekty v rámci grantovej výzvy...

Naši žiaci sa zapojili do súťaže o plagát pre hudobno-dramatické pásmo "Peter a Lucia – mladí proti vojne". Do súťaže boli zapojené viaceré školy umeleckého priemyslu a nás teší úspech našeho žiaka. Po zasadnutí výberovej komisie k výberu plagátu k hudobno-dramatickému pásmu "Peter a Lucia – mladí proti vojne" bol vybraný námet žiaka ŠUP v Prešove...

Naša žiačka Melánia Pribulová (III.B, PRO) bola ocenená v krajskom kole celoslovenskej súťaže Výtvarné spektrum s prácou Autoportrét (akryl), čo jej zabezpečuje aj postup do celoslovenského kola. Cenu získala v I. vekovej skupine: autori vo veku od 15 – 25 rokov, a to v A kategória – maľba.

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže "Kreativita mladých grafikov", ktorú organizuje Spojená škola – Škola umeleckého priemyslu v Nižnej. Aktuálny XV. ročník celoslovenskej súťaže sa niesol v duchu témy – Súzvuky krajiny fantázie. Gratulujeme.

Umelecká súťaž Zelený svet 2023, ktorá sa niesla v znamení vody, zverejnila v týchto dňoch výsledky, ktoré nás nesmierne potešili. Do súťaže sa zapojilo viac ako 2700 súťažiacich a odborná porota vybrala víťazov jednotlivých kategórií bez udania miest.Srdečne blahoželáme LILII KYSHKO z I.A PRO, MELÁNII PRIBULOVEJ z III.A PRO a DOMINIKE KAĽUHOVEJ z...

Dňa 22.3.2023 sa na našej škole konala prednáška konateľa firmy SKLO-KALI pána Mareka Kaliňáka, kde nás oboznámil s vlastnosťami skla, možnosťami jeho spracovania a spájania. Zároveň načrtol formu spolupráce zadaním - Návrh dizajnu príručného stolíka zo skla hr. 8 mm s pracovným názvom "COFFEE TEJBL". Nové poznatky spracovali študenti II.B a III.A...