TRIEDNE AKTÍVY - O Z N Á M E N I E

Vedenie školy a Rady rodičov RZ pri Škole umeleckého priemyslu v Prešove si Vám dovoľujú oznámiť, že dňa 13. 4. 2023 sa o 16.30 uskutočnia triedne aktívy v priestoroch Školy umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov.

Individuálne konzultácie zákonných zástupcov žiakov s pedagogickými zamestnancami budú možné po ukončení triednych aktívov.

PROSÍME VÁS O ÚČASŤ

...BUDÚ VÁM SPROSTREDKOVANÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE...
STRAVOVANIE

Stravníci, kt. sa už stravovali u nás v jedálni: nepotrebujete zápisný lístok. Na stránke www. infostrava.sk odkliknite súhlas a prihláste sa na obedy