TRIEDNE AKTÍVY - O Z N Á M E N I E

Vedenie školy a Rady rodičov RZ pri Škole umeleckého priemyslu v Prešove si Vám dovoľujú oznámiť, že dňa 12. 10. 2023 sa o 16.30 uskutočnia triedne aktívy v priestoroch Školy umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov.

Individuálne konzultácie zákonných zástupcov žiakov s pedagogickými zamestnancami budú možné po ukončení triednych aktívov.

PROSÍME VÁS O ÚČASŤ

...BUDÚ VÁM SPROSTREDKOVANÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE...STRAVOVANIE

Stravníci, kt. sa už stravovali u nás v jedálni: nepotrebujete zápisný lístok. Na stránke www. infostrava.sk odkliknite súhlas a prihláste sa na obedy


Oznam

Noví stravníci: 1. musia vyplniť zápisný lístok, ktorý môžu odovzdať na sekretariáte školy alebo zaslať elektronicky na ssjpo@ssjpo.sk, obratom im pošleme prihlasovacie údaje

2. uhradiť výšku stravného

3. po pripísaní platby na stravovací účet, sa musí stravník prihlásiť na jednotlivé dni stravovania počas celého mesiaca september individuálne prostredníctvom našej webovej stránky www.stravnici.sk

Stravníci, kt. sa už stravovali v našej jedálni: po prihlásení na našu stránku www.stravnici.sk , je potrebné odkliknúť "súhlas" a následne si stravník musí prihlásiť obedy individuálne na jednotlivé dni stravovania počas celého mesiaca september resp. nás môžete kontaktovať na t.č. 051/77 111 01 alebo emailom ssjpo@ssjpo.sk

Za porozumenie ďakujeme