Covid opatrenia - zmeny od 28.2.2022 :

Izolácia- platí len pre osobu pozitívne testovanú - po zistení pozitivity kontaktovať ošetrujúceho lekára. Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára - zvyšok triedy pokračuje vo vyučovacom procese.

Karanténa - týka sa osoby, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou. Do karantény ide žiak iba vtedy, keď má príznaky ochorenia a kontaktuje svojho lekára. Ak je žiak označený ako úzky kontakt a nemá príznaky pokračuje riadne vo vyučovaní. Trieda pokračuje vo vyučovacom procese. Osoba označená ako úzky kontakt je po kontakte s pozitívnou osobou povinná používať 10 dní rúško.

Hromadne už triedam nebude karanténa nariaďovaná.

Pri nástupe do školy (napr. po prázdninách), alebo ak chýba žiak viac ako tri dni (vrátane víkendu - napr. piatok + sobota + nedeľa) predkladá rodič Prehlásenie o bezpríznakovosti (Edupage, alebo vytlačené).

Rúško:

- v triedach nepovinné (odporúčané),

- na chodbách - áno

- na vyučovaní, kde dochádza k zmiešaniu žiakov rôznych tried - áno

V prípade pozitivity žiaka je rodič povinný túto informáciu bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi.ZATVORENIE TRIED

- vzdelávame hybridne -

od 17.02.2022 - 21.02.2022 je v domácej karanténe III.B trieda (nástup do školy, po prázdninách, 28.02.2022)

od 09.02.2022 - 13.02.2022 je v domácej karanténe III.A trieda (nástup do školy 14.02.2022) 

od 09.02.2022 - 13.02.2022 je v domácej karanténe II.A trieda (nástup do školy 14.02.2022)

od 29.01.2022 - 03.02.2022 je v domácej karanténe IBA ODBOR GRD z I.B triedy (nástup do školy 07.02.2022) 

od 29.01.2022 - 03.02.2022 je v domácej karanténe II.A trieda (nástup do školy 07.02.2022)

od 26.01.2022 - 30.01.2022 je v domácej karanténe IBA ODBOR FOD z II.A triedy (nástup do školy 31.02.2022)

od 25.01.2022 - 30.01.2022 je v domácej karanténe IBA ODBOR GRD2 z II.A triedy (nástup do školy 31.01.2022)

od 22.01.2022 - 31.01.2022 je v domácej karanténe IBA ODBOR RET z III.A triedy (nástup do školy 01.02.2022)

od 22.01.2022 - 31.01.2022 je v domácej karanténe III.B trieda (nástup do školy 01.02.2022)   

od 22.01.2022 - 31.01.2022 je v domácej karanténe IV.B trieda (nástup do školy 01.02.2022) 

od 22.01.2022 - 31.01.2022 je v domácej karanténe IV.A trieda (nástup do školy 01.02.2022)

Z rozhodnutia vlády SR (celoplošné dištančné vzdelávanie pre SŠ od 13.12.2021 do 17.12.2021)

od 08.12.2021 - 17.12.2021 je v domácej karanténe IV.A trieda (nástup do školy 18.12.2021)

od 06.12.2021 - 15.12.2021 je v domácej karanténe I.A trieda (nástup do školy 16.12.2021)

od 04.12.2021 - 13.12.2021 je v domácej karanténe IBA ODBOR RET z III.A triedy (nástup do školy 14.12.2021)  

od 04.12.2021 - 13.12.2021 je v domácej karanténe III.B trieda (nástup do školy 14.12.2021)

od 04.12.2021 - 12.12.2021 je v domácej karanténe II.A trieda (nástup do školy 13.12.2021) 

od 27.11.2021 - 06.12.2021 je v domácej karanténe II.B trieda (nástup do školy 07.12.2021)

od 26.11.2021 - 05.12.2021 je v domácej karanténe IV.A trieda (nástup do školy 06.12.2021)

od 23.11.2021 - 02.12.2021 je v domácej karanténe I.A trieda (nástup do školy 03.12.2021)

od 19.11.2021 - 28.11.2021 je v domácej karanténe II.A trieda (nástup do školy 29.11.2021) 

od 12.11.2021 - 21.11.2021 je v domácej karanténe III.B trieda (nástup do školy 22.11.2021)

od 05.11.2021 - 14.11.2021 je v domácej karanténe IV.B trieda (nástup do školy 15.11.2021)

od 29.10.2021 - 07.11.2021 je v domácej karanténe III.A trieda (nástup do školy 08.11.2021)

od 29.10.2021 - 07.11.2021 je v domácej karanténe III.B trieda (nástup do školy 08.11.2021)

od 29.10.2021 - 07.11.2021 je v domácej karanténe I.B trieda (nástup do školy 08.11.2021)

od 28.10.2021 - 06.11.2021 je v domácej karanténe II.A trieda (nástup do školy 08.11.2021)

od 27.10.2021 - 04.11.2021 je v domácej karanténe I.A trieda (nástup do školy 05.11.2021)

od 24.10.2021 - 01.11.2021 je v domácej karanténe IV.A trieda (nástup do školy 02.11.2021)POZOR  - ISIC -  PREDĽŽTE SI PLATNOSŤ


Keďže sa blíži dátum 30.9.2021, pre žiakov ktorí si zatiaľ neobnovili platnosť to znamená, že ich preukaz ISIC/EURO26 prestane platiť.

Aby sme sa spolu vyhli rôznym otázkam k neplatnosti od rodičov a žiakov, pripomeňte im prosím postup ako sa predlžuje preukaz.

V prílohe posielam informáciu, ktorú im prosím pošlite cez edupage, mailom, alebo zverejnite na školských stránkach.

Zvlášť je to dôležité pre terajších druhákov, ktorí predlžujú platnosti prvýkrát.

Známky sa cez školu (bez poštovného) dajú objednať maximálne do konca októbra.

Ak ale známky objednáte ešte teraz v piatok, prídu k Vám v predposledný deň platnosti 29.9.2020.

Ďakujem pekne za spoluprácu.

Zároveň dávam do pozornosti naše dva helpdesky pre riešenie rôznych otázok:

CKMSYTS - Simona Bezáková sbezakova@ckmsyts.sk 0905 934 485- všetko o licenciách, faktúrach a zľavách.

Transdata - Jana Chovancova chovancova@transdata.sk 0905 384 092 - všetko o čipe, dopravnom využití čipu a výrobe.

S priateľským pozdravom

Mgr. Jozef Škvarek

tel.: +421 908 964 055

e-mail: jskvarek@ckmsyts.sk

VYDÁVANIE AG TESTOV

Vážení rodičia a žiaci,

Zajtra by nám mali byť nadriadeným orgánom vydané AG testy. Vzhľadom na zajtrajšie DIŠTANČNÉ rodičovské združenie v popoludnajšich hodinách, riaditeľské voľno udelené RŠ počas dní (13.09.-14.09.2021) a v snahe o efektivitu ich využitia, budeme testy

PRIHLÁSENÝM ŽIAKOM (vrátane tých, ktorí ste prejavili záujem po termíne)


vydávať


ZAJTRA 10.09.2021 NA 3.tej VYUČOVACEJ HODINE (triednickej hodine)


ŽIACI SPOLU S AG TESTAMI DOSTANÚ NÁVRATKU s ďalšími pokynmi !!!!!!!!


DÔRAZNE TÝMTO ŽIADAME, ABY STE NÁVRATKU AKO RODIČIA PODPÍSALI

(platí to aj pre plnoletých žiakov)

A PROSTREDNÍCTVOM VAŠÍCH DETÍ DORUČILI TRIEDNYM UČITEĽOM

---- 16.09.2021 ----

PRI NÁSTUPE NA VYUČOVANIE


*Pokiaľ by niekto bol 16.09.2021 na PN tak ihneď po nástupe do školy.


ďakujem

Mgr. Linda Pločicová


ZMENA!!!! - ONLINE TRIEDNE AKTÍVY

TRIEDENE AKTÍVY sa uskutočnia ONLINE

dňa 10.09.2021

bližšie pokyny rodičom našich žiakov poskytnú triedni učitelia


PROSÍME VÁS O ONLINE-ÚČASŤ

...BUDÚ VÁM SPROSTREDKOVANÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE...


Antigénové testy 

Týmto oznamujeme rodičom našich žiakov a žiakom, že nedisponujeme žiadnymi antigénovými testami a čakáme na ďalšie pokyny z kompetentných úradov. MŠVVaŠ SR bude testy počas nasledujúcich dní naskladňovať a o termíne možného vyzdvihnutia nás budú informovať. My následne budeme informovať vás prostredníctvom webu, edupage a e-mailu. Predpokladáme, že sa tak udeje až po otvorení školského roka 2021/2022.OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/22 

sa bude konať 02.09.2021 o 8.00 hod.

na školskom ihrisku v areáli školy.

Prosíme žiakov, aby mali prekryté horné dýchacie cesty.

  1. Pokiaľ ostaneme v zelenej zóne žiakom stačí rúško.

  2. V prípade, ak by sme boli (ako okres) zaradení do oranžovej zóny, prosíme žiakov o vyplnenie tlačív - vyhlásenie o bezpríznakovosti, oznámenie o výnimke z karantény (k stiahnutiu v časti tlačivá školy) a následné odovzdanie triednym učiteľom dňa 02.09.2021.

* MŠVVaŠ nevydalo pre nás záväzný pokyn (pokiaľ sme v zelenej zóne), preto nebudeme vyžadovať povinný PCR ani AG test. Žiakom (ktorí prejavili záujem do 25.08.2021 do 16.00 hod.) ponúkame možnosť vyzdvihnúť si na pôde školy AG samotesty (a to dňa 31.08.2021 v čase od 9.00 - 12.00 hod.), ktoré sú pre MŠVVaŠ uvoľnené zo štátnych hmotných rezerv. Samotestovanie odporúčame, avšak je dobrovoľné. Pokiaľ by došlo zo strany MŠVVaŠ k zmene v pokynoch budeme vás informovať prostredníctvom edu-page správ, alebo e-mailom. ŠKOLSKÝ SEMAFÓR

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" dieťaťa/žiaka  (TLAČIVO SA NACHÁDZA  V ČASTI DOKUMENTY).

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať "Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti" pre návštevníka (TLAČIVO SA NACHÁDZA V ČASTI DOKUMENTY).


SAMOTESTY

Vážení rodičia,

MŠVVaŠ SR na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie VŠETKÝM ŽIAKOM, ktorých rodičia o ne prejavia záujem.

Testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné. Každý prihlásený žiak dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

Vedenie školy zisťuje v čase od 24. 8. 2021 do 25. 8. 2021 do 16.00 hod. záujem o domáce antigénové samotestovanie medzi rodičmi našej školy.


Žiaci 1. ročníka postupujte podľa pokynov z e-mailu.

Žiaci 2., 3., 4. ročníka postupujte podľa pokynov z Edupage.


O termíne a harmonograme vyzdvihnutia testov, budeme rodičov informovať.


STRAVOVANIE

Stravníci, kt. sa už stravovali u nás v jedálni: nepotrebujete zápisný lístok. Na stránke www. infostrava.sk odkliknite súhlas a prihláste sa na obedy ( v mesiaci september sami - online )TRIEDNE  AKTÍVY  -  O Z N Á M E N I E


Vedenie školy a Rady rodičov RZ pri Škole umeleckého priemyslu v Prešove si Vám dovoľujú oznámiť, že dňa 10. 9. 2021 sa o 16.00 hod. uskutočnia triedne aktívy v priestoroch Školy umeleckého priemyslu na Vodárenskej ulici č.3 v Prešove.

Program:

16.00 - 17.00

Informovanie zákonných zástupcov o ekonomickom hospodárení školy, možnostiach komunikácie so školou, o pravidlách fungovania počas pandemickej situácie aj o budúcich aktivitách školy.

17.00

Zasadnutie členov Rady rodičov.


Upozorňujeme rodičov, že v triedach 1.ročníka sa uskutočnia voľby triednych samospráv. Neprítomnosť na triednom aktíve teda znemožní kandidovať za člena triedneho výboru aj voliť členov triedneho výboru.


Individuálne konzultácie zákonných zástupcov žiakov s pedagogickými zamestnancami budú možné individuálne písomne prostredníctvom mailu alebo EduPage.