Úsvit-cena za študentský dizajn

je celoštátnou súťažou z oblasti dizajnu, ktorú ako škola organizujeme od školského roka 2019/2020.

V prvom ročníku sa nám do súťaže zapojilo 116 výtvarných diel mladých tvorcov z 11 škôl umeleckého priemyslu z celej Slovenskej republiky.

Pre viac informácií - kliknite na odkaz nižšie