Úsvit-cena za študentský dizajn

je celoštátnou súťažou z oblasti dizajnu, ktorú ako škola organizujeme od školského roka 2019/2020.


2022 - 2023

Súťaž prebieha od 16.01.2023 - 04.04.2023, vyhodnotenie súťaže 21.04.2023 v STM Múzeum Solivar.


2021 - 2022

V druhom ročníku (10.05.2022) sa do súťaže zapojilo cez 500 výtvarných diel mladých tvorcov zo 17 škol umeleckého priemyslu zo Slovenskej a Českej republiky. 


2019 - 2020

V prvom ročníku (20.03.2020) sa do súťaže zapojilo 116 výtvarných diel mladých tvorcov z 11 škôl umeleckého priemyslu z celej Slovenskej republiky.