Úsvit-cena za študentský dizajn

je celoštátnou súťažou z oblasti dizajnu, ktorú ako škola organizujeme od školského roka 2019/2020.

2023 - 2024

Súťaž prebehla od 16. 1. 2023 - 24. 3. 2024, vyhodnotenie súťaže úspešne prebehlo 19. 4. 2024 v STM Múzeum Solivar.


2022 - 2023

Súťaž prebehla od 16. 1.2023 - 4. 4.2023, vyhodnotenie súťaže úspešne prebehlo 21. 4. 2023 v STM Múzeum Solivar.


2021 - 2022

V druhom ročníku (10. 5. 2022) sa do súťaže zapojilo cez 500 výtvarných diel mladých tvorcov zo 17 škol umeleckého priemyslu zo Slovenskej a Českej republiky. 


2019 - 2020

V prvom ročníku (20. 3. 2020) sa do súťaže zapojilo 116 výtvarných diel mladých tvorcov z 11 škôl umeleckého priemyslu z celej Slovenskej republiky.