Ponúkame možnosť individuálnych konzultácií a obhliadky školy pre verejnosť po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí termínu a času s vedením školy.

PONÚKAME ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH:

8641 M propagačné výtvarníctvo

8633 M reklamná tvorba

8603 M grafický a priestorový dizajn

8604 M grafický dizajn

8606 M fotografický dizajn 

8614 M dizajn interiéru 

8610 M odevný dizajn - NOVÝ ODBOR

8613 M dizajn exteriéru - NOVÝ ODBOR


Ukážka tvorby našich žiakov: 

propagačné výtvarníctvo:

Reklamná tvorba:

Grafický a priestorový dizajn:

Grafický dizajn: 

Fotografický dizajn:

Interiérový dizajn: