Projekty rozvíjajúce školu

MŠVVaŠ SR ďakujeme, že môžeme pokračovať v práci a naše doučujúce sa aktivity rozširovať o implementáciu CLIL metódy výuky anglického jazyka, modeláciu FCL miestnosti (Future Classroom LAB, učebňa budúcnosti s technológiou APPLE) v prostredí 3D software , inovácií nášho školského prostredia "priateľského ku človeku", aktivít našej ŠUP TV a mnoho...

IROP

21.03.2020

Stredná odborná škola, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom "Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní".

Erasmus plus

11.03.2020

Pre školské roky 2018 - 2020 bol pre školu schválený projekt Erasmus+, v rámci ktorého sa študenti vo vek 14-17 rokov a pedagógovia školy zúčastnia vzdelávaco-výchovných mobilít v Taliansku, Španielsku a Švédsku a ďalších projektových aktivít v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu . Naša škola bola hostiteľom...

V roku 2018 sa Stredná umelecká škola v Prešove zapojila svojím projektom do výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky s cieľom získať dotáciu z programu s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018. Škola vypracovala projekt zameraný na nákup športovej výbavy s názvom "Hoď štetec, vrhni paletu a športuj". Našim cieľom, pre ktorý sme sa zapojili do...

V dňoch 13.2 - 17.2 2017 sa na našej škole uskutočnila akcia pre žiakov s názvom EDUCATE SLOVAKIA. Zavítali k nám 2 lektorky z Číny a Ukrajiny. Roxanne a Kate prišli s cieľom rozšíriť interkultúrne poznanie našich žiakov a distribuovať informácie o ich krajinách. Komunikáciou s nimi si mohli všetci naši žiaci precvičiť svoju angličtinu. Sme veľmi...

Enviroprojekt

02.12.2016

V mesiacoch jún až november 2016 prebiehal na našej škole Enviroprojekt s názvom: "Chytré recyklovanie umením". Vďaka tomuto projektu sme mohli na škole zriadiť dielňu, kde majú žiaci možnosť efektívnejšie rozvíjať svoje schopnosti a taktiež aj manuálne zručnosti, ktoré následne zužitkujú v profesionálnej praxi. V oblasti environmentálnej výchovy...

"Modernizácia a skvalitňovanie vyučovacieho procesu na SUŠ Prešov"