TRIEDNE AKTÍVY - O Z N Á M E N I E

Vedenie školy a Rady rodičov RZ pri Škole umeleckého priemyslu v Prešove si Vám dovoľujú oznámiť, že dňa 18. 04. 2024 sa o 16.00 uskutočnia triedne aktívy v priestoroch Školy umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov.

Individuálne konzultácie zákonných zástupcov žiakov s pedagogickými zamestnancami budú možné po ukončení triednych aktívov, najdlhšie do 17:00

PROSÍME VÁS O ÚČASŤ

...BUDÚ VÁM SPROSTREDKOVANÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE...


Výstava stále trvá


viac na: www.supnaumenie.euDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ bude! 

Bude vo februári! 

O presnom dátume Vás budeme včas informovať na webe školy a na sociálnych sieťach.