DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ bude! 

Bude vo februári! 

O presnom dátume Vás budeme včas informovať na webe školy a na sociálnych sieťach.