8613 M dizajn exteriéru

8613 M dizajn exteriéru

Absolvent študijného odboru dizajn exteriéru je kreatívny odborník v umelecko-remeselnej tvorbe a dizajne. Ako návrhár komplexných riešení dizajnu exteriérových plôch sú preňho výhodou znalosti a zručnosti získane v umelecko-remeselnom spracovaní materiálov používaných v odbore, čo mu umožňuje vytvárať riešenia obohatené o vlastné návrhy produktov, záhradného mobiláru a iných dekoratívnych aj úžitkových prvkov.

4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.

Vedúci odboru: Mgr. art. Jozef Poník
Kontaktné informácie:
Tel.: 051/771 14 58
Email: sekretariat@sup-po.skGaléria prác žiakov DEX: