8604M GRAFICKÝ DIZAJN

8604 M Grafický dizajn

Grafický dizajn je zameraný na vytváranie vizuálnej komunikácie za pomoci širokej škály printových a elektronických výstupov. Študenti vedia riešiť základné otázky grafického dizajnu s prepojením na prax a medziodborovú spoluprácu. Voľné umenie ako základ nazerania na históriu a súčasnosť výtvarno-umeleckého prejavu a osobného rozvoja sú neoddeliteľnou súčasťou pri práci s vizuálnou komunikáciou, výtvarným riešením stanovených problémov ako aj pri kritickom prístupe vo vlastnej tvorbe a tvorbe produktov pre grafický dizajn. Žiaci realizujú zadania a pracujú na projektoch, ktoré im umožňujú spoznať predtlačovú prípravu, samotnú tlač, dokončovacie spracovanie, propagáciu a reklamu s prihliadnutím na požiadavky trhu, prácu a komunikáciu so zákazníkom. Žiaci vedia samostatne riešiť zadané grafické úlohy od vytvorenia návrhu cez jednotlivé technologické a digitálne postupy až po konečnú realizáciu širokej škály produktov grafickáho dizajnu. Komunikácia a následná realizácia interných, tak ako aj externých zadaní vedie žiakov k pochopeniu a príprave na prax a možnosti uplatnenia sa, či už ako samostatný grafický dizajnér alebo zamestnanec grafických štúdií, reklamných agentúr, dtp pracovísk a i. Práca s ideovým riešením projektu v kombinácii s kvalitným ovládaním profesionálneho softwéru, znalosťou výstupných technológii, absolvovanie workshopov, umelckej praxe, exkurzií a odborných prednášok pri výučbe vytvárajú pre študentov komplexný, praktický, zážitkový a funkčný spôsob prípravy na pozíciu grafického dizajnéra.

4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.

Vedúci odboru:
Mgr. art. Martin Lehký
Kontaktné údaje:
martin.lehky@sup-po.sk
Škola:
Tel.: 051/771 14 58
Email: sekretariat@sup-po.skGaléria prác žiakov GRD: