Autorské sedacie vaky v interiéri školy

10.05.2022

výstup našej súťaže - ÚSVIT CENA ZA ŠTUDENTSKÝ DIZAJN 2022

- snaha prepájať edukáciu s praxou