Beseda s Michalom Salínim

10.11.2022

Prešovský samosprávny kraj zrealizoval stretnutie členov školských parlamentov Prešovského kraja s novým mládežníckym delegátom pri OSN Michalom Salínim. Zamerané bolo na predstavenie jeho činnosti a zintenzívnenie vzájomnej spolupráce a komunikácie. Michal Salíni v zahraničí zastupuje slovenskú mládež aj mladých z PSK od augusta 2022.

Mládežnícky delegát pri OSN Michal Salíni prijal pozvanie prešovskej župy a na jej pôde sa stretol s vedúcim Odboru školstva PSK Jánom Furmanom a koordinátormi školských a mládežníckych parlamentov z regiónu. Cieľom bolo predstaviť agendu delegáta a zdôrazniť potrebu neustáleho angažovania mládeže vo veciach verejných. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 60 mladých z viacerých stredných škôl v PSK.

Michal Salíni sa nedávno vrátil z New Yorku, kde v sídle OSN reprezentoval slovenskú mládež a zúčastnil sa zasadnutia Tretieho výboru valného zhromaždenia. Bol účastný viacerých sprievodných udalostí a nadviazal kontakty s ostatnými mládežníckymi delegátmi i zástupcami štátov.

V New Yorku hájil záujmy mladých zo Slovenska dva týždne. Poukázal na nutnosť posilniť ich zapojenie v rozhodovacích procesoch a pri napĺňaní Agendy 2030. Tá predstavuje program rozvoja pre medzinárodné spoločenstvo do roku 2030 v oblasti udržateľného rozvoja. Zdôraznil tiež viaceré pozitívne príklady zo Slovenska. Jedným z nich je, že mládežnícke parlamenty, a to aj z PSK, sú pevnou súčasťou komunálnej politiky.

Svoje skúsenosti a pohľad na otázky mládežníckej politiky 9. novembra priniesol v rámci svojej slovenskej tour s mladými aj do Prešovského kraja. Podujatie sa zrealizovalo v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVAM) a bolo odkazom aj na aktuálne prebiehajúci Európsky rok mládeže.

-io-

foto: freepik a i.

Ďakujeme za pozvanie :)