Cesty za poznaním minulosti 2022

08.06.2022

V literárnej a výtvarnej súťaži "Cesty za poznaním minulosti 2022" organizovanej Múzeom SNP, Banská Bystrica získal 

náš žiak Matúš Vyšňovský 

3. miesto v 3. kategórii výtvarnej časti súťaže s prácou "Človek je súčasťou prírody, nie je tvorcom ani pánom."


Blahoželáme :)