CINEAMA 2022 - okresné kolo

28.04.2022

OKRESNÉ KOLO 


Blahoželáme

II. veková skupina: autori do 21 rokov 

Ocenenie v d. kategórii: experiment a videoklip má  --)  náš žiak Samuel Samson Novotný ( ŠUP Prešov ) - DODO 2022

Rovnako blahoželáme super kolegom: 

III. veková skupina: autori nad 21 rokov 

d . kategória dokumentárny film ocenenia: - Benjamín Schlesinger - Cesta 

e. kategória: experiment a videoklip ocenenia: - Vladimír Seman - Monkey See, Monkey Do 

   čestné uznania: - Vladimír Seman - Domov