Ako to celé začalo?

01.09.1960

V roku 1960 vzniklo učilište, ktoré nieslo názov Odborné učilište Okresného stavebného podniku v Prešove so sídlom v Sabinove. Toto učilište zabezpečovalo vyučovanie iba v učebnom odbore murár. V roku 1971 bola odovzdaná pre školu nová budova na Vodárenskej ulici v Prešove. Škola zabezpečovala vyučovanie v rôznych profesiách stavebného zamerania pre malé podniky miestneho hospodárstva vo Východoslovenskom kraji. 

Postupne škola menila názov až do roku 1993, kedy ministerstvo školstva, pod ktoré škola patrila, osvedčilo a potvrdilo označenie Stredné odborné učilište (SOU).

Od školského roka 1992/93 boli zavádzané do siete našej školy nové odbory umelecko-remeselného zamerania. Ako prví to boli umeleckí rezbári a umeleckí kováči. Postupne každý rok sme otvárali nové odbory. Pribudli umeleckí stolári, umelecké čipkárky a umeleckí keramici. Väčšina absolventov týchto učebných odborov pokračovala v nadstavbovom štúdiu, čím žiaci získavali úplné stredoškolské vzdelanie.