Opatrenia proti Coronavirusu vyučovanie v domacom prostredí

16.03.2020
Vážení rodičia a žiaci našej školy. 
Na základe momentálnej situácie v SR, od 16.03. - 27.03.2020, žiaci ostávajú v domácom prostredí. Prerušuje sa vyučovanie v prostredí školy. Žiaci sa budú vzdelávať podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich prostredníctvom elektronickej komunikácie, v našom prípade prostredníctvom EduPage.
Žiakom budú príslušní vyučujúci v jednotlivých triedach zadávať pokyny, domáce úlohy v čase od 9:00 - 11:00 hod. V rámci vzájomnej komunikácie medzi učiteľom a žiakom, si učitelia určia spôsob a čas kontroly splnenia zadaných úloh. Žiaci sú povinní sledovať a plniť úlohy, zadania a pokyny od učiteľov.

Za pochopenie ďakujeme. PaedDr. Eštvanová