Lyžiarsky kurz 2022

04.03.2022

V dňoch od 28. 2. 2022 do 4. 3. 2022 sa študenti I. A a I. B triedy Školy umeleckého priemyslu v Prešove zúčastnili v rámci predmetu telesná a športová výchova lyžiarskeho kurzu v horskom rekreačnom stredisku Drienica- Lysá.

Priebeh LK hodnotím na výbornej úrovni a môžem konštatovať, že ciele a úlohy kurzu boli splnené. Väčšina žiakov si vybudovali pozitívny vzťah k lyžovaniu a odchádzali spokojní. 

Zároveň sa chcem poďakovať kolegom - Mgr. Marinicovi Milošovi a Mgr. Vernárskemu Matejovi, ktorí sa podieľali na plnení všetkých úloh. Odporúčam aj do budúcna realizovať lyžiarske kurzy ako školské akcie, ktoré majú prínos pre formovanie osobnosti žiakov, ich sociálny rozvoj a budovanie vzťahu k pohybovým aktivitám v prírode.

PaedDr. Alexandra Harčariková