DOD 2019

17.11.2019

Pre lepšiu organizáciu návštevníkov bola na prízemí školy vytvorená "ŠUP recepcia". Samotní žiaci s kreatívnym parožím boli sprievodcami jednotlivých návštevníckych skupín. Recepčnou bola známa umelkyňu Fridu Kahlo. Teda naša žiačka, ktorej preoblečenie bolo akousi mini edukatívnou aktivitou pre žiackych návštevníkov. Tí hneď pri vstupe mali - uhádnuť kým je a tým si krátiť čas v čakaní na prehliadku školy.

Atmosféru DOD spríjemňoval propagačný materiál " spod myši" nášho talentovaného kolegu, ktorý sa inšpiroval už takmer zabudnutými vzdelávacími pomôckami a zábavnými formami aké "my starší" poznáme zo svojho detstva. Prvou je hra "nebo-peklo" druhou formou, ktorú zvolil bol takzvaný "náučný kruh", do ktorého umiestnil texty o jednotlivých odboroch. Vydareným bol aj orientačný systém "spod rezáka" našej kolegyne.

V  obsahovej orientácii jednotlivých odborov návštevníkom pomohla svedomito pripravená učebňa č.18. pod vedením našej výchovnej poradkyne. Tu mohli žiaci hodnotiť nie len formálnu stránku odborov, ale aj množstvo invenčných výstupov z jednotlivých študijných odborov ponúkaných našou ŠUPkou.

Aktivity ako aj činnosť na ukážkových hodinách prebehla vedením pedagógov školy. Výstupmi z činnosti žiakov na vzorových hodinách DOD sú napríklad vianočné pohľadnice a animácie na vianočnú tematiku (propagačné výtvarníctvo, grafický dizajn, reklamná tvorba). Ďalšími vydarenými výstupmi sú veľkoplošné plagáty a prezentačný materiál žiakov propagačného výtvarníctva, portrétne maľby žiakov propagačnej grafiky, grafické výstupy žiakov reklamnej tvorby, ako aj reliéfy žiakov odboru grafický a priestorový dizajn.

Žiaci základných škôl mali možnosť pri prechode na jednotlivé poschodia školy "nahliadnuť do drevených hláv stredoškolákov" a ideovo sa identifikovať s obdobím, ktoré čaká aj ich samotných a tým je štúdium na strednej škole.

Atmosféru DOD dotvárala aj módna prehliadka na 2. poschodí. Tá sa niesla v duchu prevencie pred šikanou, čo bolo základnou témou nášho DOD. V divadelnom výstupe 22 žiakov stvárňovalo zlo a oslobodenie sa od prejavov nenávisti voči svojim rovesníkom. V našom divadelnom výstupe sa všetci žiaci rozhodli pre cestu tolerancie a zmierenia - pre základný kameň fungujúcej klímy na pôde školy. Veríme, že toto posolstvo si z nášho DOD odniesli aj naši návštevníci, ktorí pomimo duševného obohatenia mali možnosť na prehliadke nasávať aj umenie v podobe odevných doplnkov odboru propagačné výtvarníctvo, a to až päťkrát.

Dôkazom a jednou z výpovedných hodnôt o kvalite DOD na ŠUP Prešov sú milé zápisky v kronike, množstvo fotografií a videí zhotovených našimi študentami pod vedením našich invenčných pedagógov.

Všetkým ktorí prispeli svojim vkladom Ďakujeme