ÚSVIT - cena za študentský dizajn

20.03.2020

Organizátor súťaže

Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s STM Múzeum Solivar v Prešove vyhlasuje 1.ročník celoštátnej súťaže pre žiakov stredných škol v nasledovných kategóriách:

Kategória 1. Naj portrét (fotografia),

Kategória 2. Krajina mojimi očami , 

Kategória 3. Ilustrácia, 

Kategória 4. 3D dizajn,

Kategória 5. Styling,

Kategória 6. Reklama a animácia.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 11.03.2020 

Súťažné práce boli hodnotené pod anonymnými kódmi aby sa eliminovali riziko akéhokoľvek ovplyvnenia poroty súťaže. Blahoželáme dvom našim žiakom, ktorí v konkurencii 116 súťažných prác obsadili:

2.miesto v kategórii 2-Krajina mojimi očami (XXXX XX)

3.miesto v kategórii 3-Ilustrácia (xxxxxxx xxxxx) 

výsledkvú listinu nájdete tu: