Deposit v Krajskej galérii v Prešove

20.09.2022

Dňa 20. 9. 2022 sme sa zúčastnili komentovanej prehliadky s účasťou autora na výstave Deposit v Krajskej galérii v Prešove. Išlo o čiastočnú retrospektívnu výstavu autora prof. PhDr. Petra Rónaia, akad. mal.. Čiastočnú preto, že množstvo vystavených prác bolo limitované priestorom galérie, ale aj preto, že tam boli vystavené predovšetkým "klasické" polohy kresby, maľby a grafické práce od 80-tych rokov až podnes. Medzi vystavenými dielami boli aj také, ktoré ešte neboli prezentované na domácej scéne, napr. "Partitúra" z roku 1992. Zvláštnu kapitolu tvorili tie diela, kde autor používal rôzne technické realizačné postupy, od klasickej grafickej technológie k súčasným multimediálnym posolstvám, nevylúčením experimentálnej počítačovej grafiky. Citácie a autocitácie odkazovali na Bienále v Benátkach, na Gropius Bau v Berlíne a na pražskú výstavu v GHMP s názvom "Slovenský obraz a antiobraz". Celkový počet vystavených diel bol 53 - nie náhodou. Išlo totiž o takpovediac jubilejnú výstavu - Peter Rónai sa narodil v roku 1953. Najnovší obraz reagujúci na súčasný vojnový stav cituje výzvu ešte zo 60-tych rokov minulého storočia: MAKE LOVE NOT WAR!Text - KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka