Dotyky 2022

17.06.2022

Dotyky s poéziou,

vo forme doobednej besedy so žiakmi našej školy a básnikmi

Jánom Gavurom a Alenou Brindovou sa uskutočnili dňa 17.6.2022.