Dotyky ´22

07.11.2022

Aj naša škola je súčasťou projektu Dotyky 22, ktorý pokračuje po letnej prestávke a jeho cieľom je do bežného života vniesť kúsok umenia v podobe kvalitnej poézie, prednesu a hudby.

Dňa 21. 10. 2022 nám stretnutie s poéziou sprostredkovali mladí českí básnici František Hruška a Dominik Bárt, ktorí prišli predstaviť svoje literárne prvotiny. Besedy s nimi sa zúčastnili žiaci III. B spolu s niektorými žiakmi z iných tried. Strávili spolu dve príjemné vyučovacie hodiny, ktoré boli pre žiakov určite prínosom. Študenti prejavili živý záujem o tvorbu týchto autorov, možno aj vďaka tomu, že autori sú im vekovo aj záujmovo blízki. Dúfame, že aj autori sa u nás cítili príjemne.

Mgr. Ján Kandur, Mgr. Soňa Bochnovičová