Erasmus - vernisáž

15.10.2019

Dňa 15.10.2019 v priestoroch školskej galérie ŠUP na Vodárenskej ulici č. 3 v Prešove, v rámci projektu "Erasmus + (We are different We are similar)" prebehlo otvorenie výstavy pod názvom "Kód pre ľudskosť".

Vystavené práce sa dotýkali problematiky Kyberšikana. Do tejto medzinárodnej výstavy svojimi výtvarnými artefaktmi prispeli žiaci zo Slovenska, Talianska, Španielska a Švédska. Odborná porota v zložení Mgr.art. Darina Varchoľová, Mgr.art. V. Seman, Mgr. P. Mikolaj a PaedDr. M. Valičková vyhlásili najlepšiu výhernú výtvarnú prácu.

Cenu poroty získala žiačka Henrieta Džamová III.A PRO. Srdečne blahoželáme. PaedDr. M. Valičková 

nahliadnite do našej fotogalérie