Európsky deň jazykov

26.09.2022

Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

26. 9. 2022 prebehol Európsky deň jazykov aj v Škole umeleckého priemyslu v Prešove počas vyučovacích hodín slovenského jazyka a anglického jazyka. Žiakom boli sprostredkované informácie z histórie konania tohto dňa cez príspevok v školskom rozhlase a učiteľmi jazykov počas vyučovania. Žiaci si zároveň vyskúšali rôzne aktivity a súťaže, ktoré našli na webe a ktoré im pripravili ich vyučujúci.