Exteriérová maľba - Tetovacie štúdio

28.06.2023

Žiaci mali tento rok možnosť sa realizovať aj pri maľovaní steny tetovacieho štúdia - Martin Balara Tattoo Studio. Študenti  realizovali veľkoplošnú maľbu podľa vopred vybraného návrhu, ktorý bol s majiteľom korigovaný podľa jeho predstáv. Chceme sa poďakovať pánovi Balarovi za túto možnosť .

Vďaka patrí aj žiakom, ktorí túto úlohu zvládli výborne, a to Danielovi Adamovi (II.B, DEX); Jakubovi Vehécovi (II.B, DEX); Frederikovi Sučkovi (II.B, GPD); Anne Droždíkovej (III.B, PRO); Monike Mikolajovej (I.A, PRO); Ericovi Stefanovi Tarengovovi (II.A, ); Barbore Hribľaňovej (IV.B GRD).