FCL miestnosť

31.08.2022

Začali sme vybavovať FCL - miestnosť - pre interaktívne vyučovanie 3. tisícročia. V učebni sa nachádza interaktívna tabuľa, 

Apple technológia pre rýchle strihanie videí a nahrávací kútik, v ktorom realizujeme a natáčame relácie našej TV - ŠUP 

ŠUP DO KRESLA    - OD ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

SOM VÍŤAZ    - OD ŠKOLEKSÉHO ROKA 2022/2023

relácia - ŠUP DO KRESLA: