Finančná olympiáda

22.02.2024

S radosťou Vás informujeme, že študentka Našej školy postúpila do II. kola finančnej vedomostnej súťaže - Finančná olympiáda, ktoré bude prebiehať od 26. 2. 2024 do 7. 4. 2024.

K postupu do II. kola súťaže srdečne blahoželáme Laure Tkáčovej, 4.A.