FNsP Prešov edukačná miestnosť

12.06.2023

V dňoch 5. 6. až 9. 6. 2023 mali naši žiaci možnosť realizovať sa v rámci súvislej umeleckej praxe pri maľovaní steny v FNsP Prešov v edukačnej miestnosti na oddelení gynekológie a pôrodníctva. Študenti pod vedením pedagógov realizovali veľkoplošnú maľbu podľa vopred vybraného návrhu. Chceme sa poďakovať za túto možnosť a dúfame, že takýchto podarených spoluprác bude viac, aby si žiaci mohli vyskúšať prácu na takomto projekte.

Taktiež sa chceme poďakovať spoločnosti Slovlak, ktorá nám sponzorsky poskytla farby, a tak sa spolupodieľala na tejto krásnej realizácii.

Vďaka patrí aj pedagógom Mgr. art Martinovi Lehkému, Mgr. art Jozefovi Poníkovi a Mgr. art. Petrovi Varchoľovi, ktorí dohliadali na prácu žiakov a pomáhali im pri realizácii.

A v neposlednom rade ďakujeme žiakom II.B, ktorí túto úlohu zvládli výborne, a to Zlatici Andrejovskej  (GRD); Barbore Blaškovej (GRD); Alexandre Bodnárovej (GRD); Sabine Burešovej (GRD); Alexandre Horbajovej (GRD); Nikole Kahancovej (GRD); Viktórii Lukáčovej (GRD); Danielovi Adamovi (DEX); Jakubovi Vehécovi (DEX) a  Frederikovi Sučkovi (GPD).