FRIVALDSKÉHO PRÍRODOVEDNÁ ILUSTRÁCIA - celoslovenská výtvarná súťaž

29.03.2023


Naša žiačka Alexandra Birošová, trieda II.B - grafický a priestorový dizajn získala na celoslovenskej súťaži
3. miesto - ZOOLOGICKÁ ILUSTRÁCIA - kategória stredné umelecké školy. Organizátor súťaže: Základná umelecká škola RAJEC a mesto RAJEC.

Gratulujeme.