Galerijná animácia

16.11.2023

Naša praktikantka na ŠUP v Prešove Zuzana Košová, s aprobáciou anglický jazyk a estetika, nás pozvala v rámci predmetu galerijná animácia na sprievodné podujatie organizované Inštitútom estetiky a výtvarnej kultúry FF PU k výstave Aggrotechné v Krajskej galérii v Prešove. V hline sme lovili pohľadnice, na ktoré sme písali svoje spomienky z detstva, zo života na vidieku, akékoľvek asociácie spojené s prírodou a vzájomne sme ich, spolu so zážitkami z výstavy, zdieľali.