Grafity - Spojená škola Matice slovenskej 11, Prešov

19.06.2024

Žiaci našej školy sa opäť zhostili úlohy skrášliť a ozvláštniť vonkajšie priestory Spojenej školy Matice slovenskej v Prešove. Na skrášľovaní tejto školy pracujú naši žiaci už druhý rok a výsledok je podľa nás naozaj výborný. Florálne motívy komunikujú s okolitým prostredím a spríjemňujú žiakom pobyt vo vonkajšej časti školského areálu. Ďakujeme za možnosť relizácie vedeniu Spojenej školy Matice slovenskej v Prešove, ako aj našim šikovným žiakom.

žiaci: J. Vehéc, E. S. Tarengov, F. Sučka, P. Olšavský, D. Adam, M. Mikolajová