Imtrikulácia 2019 a deň PSK

12.11.2019

Dňa 12. 11. 2019 sme privítali našich prvákov do študentského života našej školy. Imatrikulácia prvákov sa niesla v duchu zábavy, súťaží a súperenia medzi jednotlivými triedami. Aj tento rok prváci dokázali svojimi výkonmi, že si zaslúžia byť žiakmi našej školy. Dúfajme, že sa ich štúdium na našej škole neponesie v kvalite výstupov, pri ktorých kreslili svojich triednych učiteľov, ale že budú snaživí a že sa im bude dariť minimálne tak, ako na imatrikulácii. Zároveň veľké poďakovanie patrí druhákom, ktorí sa podieľali na príprave tejto študentskej akcie. Mgr. H. Čišková

nahliadnite do našej fotogalérie: