Ako to bolo v roku 2019?

01.09.2019

V súčasnosti sa na škole vyučujú iba štvorročné študijné odbory umelecko-remeselného zamerania, ako sú napríklad propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, reklamná tvorba, grafický a priestorový dizajn a grafický dizajn. Absolventi týchto odborov získavajú po ukončení štúdia úplné stredoškolské vzdelanie (maturitu) a väčšina z nich pokračuje v štúdiu na vysokej škole.

Podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 je Stredná umelecká škola premenovaná na Školu umeleckého priemyslu.

Postupne sú podľa záujmu zo strany verejnosti zavádzané do siete školy nové študijné odbory umeleckého zamerania. Informácie o nových odboroch sú zverejňované na tejto stránke našej školy.